Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Organizacja imprez kulturalnych z cyklu „ARTDolina” skierowanych do wszystkich mieszkańców Doliny Karpia

www: www.okzator.pl
  • Wnioskodawca: Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki
  • Kwota całkowita/dofinansowania: kwota dofinansowania 22 274,69 zł

Operacja realizowana była 2010 - 2011 roku w ramach „Małych Projektów”. Polegała na organizacji szeregu różnorodnych wydarzeń artystycznych  obejmujących koncerty zespołów młodzieżowych z terenu Doliny Karpia zorganizowanych ramach „Letniej Sceny Muzycznej”, a także cykl koncertów muzyki poważnej w ramach Zatorskich „Saloników muzycznych”, przygotowanie imprezy „Zatorski Karp na Świątecznym Stole” z prezentacja tradycyjnych lokalnych potraw bożonarodzeniowych oraz nastrojowym koncertem, organizacja imprezy młodzieżowej na zakończenie wakacji pn. ARTMOST. W ramach ARTDoliny przeprowadzono także cykl warsztatów plastycznych podczas Letniej Akademii Sztuki a także warsztaty taneczne zebrane w cykl „Podróży muzycznych”. Zorganizowane również zostały spotkania artystyczne integrujące młodzież z terenu Doliny Karpia, w ramach ARTDoliny odbyły się więc tematyczne konkursy z nagrodami: „Kocioł poezji” – mający charakter wielowymiarowego spotkania z poezją; „Przegląd form tanecznych”, a także „Przegląd Kolęd i Pastorałek – Kolędować Małemu…”.