Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

„Kultywowanie lokalnej tradycji poprzez zakup instrumentów”

www: www.gokspytkowice.pl
  • Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 22 980,00 /14 946,33

W ramach realizacji operacji zakupiono profesjonalne instrumenty muzyczne: 2 szt. Tuba Cerveny na doposażenie orkiestry dętej. Instrumenty pozwalają na rozwój orkiestry oraz umożliwiają poprawę prowadzonej przez nią działalności. Dzięki pozyskaniu nowych instrumentów jest możliwe poszerzenie repertuaru prezentowanych utworów. W ramach prowadzonej przez Gminną Orkiestrę Dętą działalności, prowadzone są bezpłatne zajęcia gry na instrumentach dętych, a zakup nowych umożliwia rozwój tej działalności.