Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Nadbudowa, rozbudowa, przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania kompleksu budynku użyteczności publicznej położonych w Spytkowicach przy ul. Zamkowej 12 pełniących funkcję administracyjno-biurową i społeczno-kulturalną – etap I (...)

www: www.spytkowice.net.pl
  • Wnioskodawca: Gmina Spytkowice 34 – 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 397.942,44zł / 83.421,00zł

W ramach realizacji operacji został wykonany zakres prac polegający na przeprowadzeniu remontu konstrukcji dachowej, który polegał na demontażu istniejących stropodachów betonowych pokrytych papą i wykonanie i ich miejsce nowej konstrukcji dachowej drewnianej i pokrycia dachowego z blachy stalowej oraz wykonaniu instalacji odgromowej i kanalizacji deszczowej. Celem projektu była poprawa funkcjonowania i stanu technicznego budynku wielofunkcyjnego pełniącego funkcję biurową i społeczno - kulturalną, w którym znajdują się: Wiejski Dom Kultury, świetlica wiejska i siedziba Gminnego Ośrodka Kultury. Najważniejszym aspektem realizacji projektu, był jego wpływ na możliwość funkcjonowania Wiejskiego Domu Kultury i świetlicy wiejskiej, rozwój tożsamości społeczności wiejskiej poprzez rozszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej dla mieszkańców Spytkowic i miejscowości ościennych oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi.

Operacja została zrealizowana w 2010r.