Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Organizacja 2 rajdów kajakowo-rowerowych na terenie Doliny Karpia

www: kajaki-na-skawie.pl
  • Wnioskodawca: Katarzyna Tłomak
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 16642,48 zł

W ramach realizacji operacji zorganizowano dwa rajdy kajakowo -rowerowe dla 60 osób każdy ( co daje 120 osób) Rajdy odbyły się w terminach 21.06.2014 r. , 20.09.2014 r. i trwały po kilka godzin . Każdy z rajdów był podzielony na dwa etapy : spływu kajakowego i rajdu rowerowego.

Pierwszy etap rajdu ( spływ)  kajakowo-rowerowy z dnia 21.06.2014 r. odbył się trasą Wadowice „Wenecja”- Grodzisko „jaz”. Po krótkim odpoczynku rozpoczął się kolejny etap rajdu (rowerowy) trasa Grodzisko- Woźniki-Witanowice- Radocza. W miejscowości Radocza obok hotelu Radocza Park przy parku linowym uczestnicy spożyli ciepły posiłek i odbyło się zakończenie rajdu.

Rajd II z dnia 20.09.2014 r. także był podzielony na dwa etapy. Pierwszy etap rajdu ( kajakowy) przebiegał  odcinku Zator River Park- Spytkowice ( prom) . Trasa drugiego etapu rajdu rowerowego przebiegała przez miejscowości  Spytkowice- Podłęże- Kamień -Łączany -Lipowa. Na zakończenie rajdu kajakowo-rowerowego w miejscowości Lipowa zostało zorganizowane zakończenie rajdu a uczestnicy i obsługa zjedli ciepły posiłek.

Podczas rajdów rowerowych zostały wykorzystane ścieżki rowerowe . Na potrzeby spływów na każdy z rajdów zostały udostępnione po 10 sztuk kajaków wraz z akcesoriami ( wiosła, kamizelki, worki na odzież) . Sprzęt kajakowy został przetransportowany na miejsce każdego ze spływów w dwóch turach. Nad wszystkimi czynnościami związanymi z organizacja spływu i jego przebiegiem czuwali instruktorzy kajakarstwa, koordynator spływu wraz z pomocnikiem. Nad bezpieczeństwem uczestników podczas spływów miał pieczę ratownik WOPR, który sprawdził również sprzęt pływający pod względem bezpieczeństwa. Nad wszystkimi czynnościami związanymi z rajdami rowerowymi czuwał koordynator rajdu wraz z pomocnikiem. Sprzęt rowerowy został przetransportowany busem na miejsce rozpoczęcia drugiego rajdu. Bus pełnił również funkcje serwisu rowerów. W celu reklamy zostały przygotowane i rozwieszone plakaty promocyjne oraz rozdane ulotki. Rekrutacja na rajd została przeprowadzona poprzez  stronę internetową organizatora. Na stronie dostępny był numer telefonu pod który można było dzwonić i zapisać się na rajd . O zakwalifikowaniu na rajd decydowała kolejność zgłoszeń. Każdy z uczestników zobowiązany był wpłacić wpisowe w kwocie 35,00 zł. Rajdy rowerowe przyczyniły się do promocji i rozwoju turystyki, rekreacji  regionu, Zwiększyły ilości produktów turystycznych oraz stopień wykorzystania zasobów lokalnych w szczególności zagospodarowania rzeki Skawy.  Każdy z rajdów został udokumentowany za pomocą list obecności.