Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Wydanie mapy turystycznej gminy Przeciszów z informatorem turystyczno - krajoznawczym

Przeciszów
www: www.gbprzeciszow.pl
  • Wnioskodawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 9 555,00 zł /dofinansowanie 7 280,00 zł

Celem operacji była promocja walorów przyrodniczo – kulturowych i turystycznych na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju obszaru Dolina Karpia poprzez przygotowanie i wydanie mapy turystycznej gminy Przeciszów z informatorem turystyczno – krajoznawczym.