Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Budowa ogólnodostępnych placów zabaw wraz z miejscami postojowymi przy Przedszkolach na terenie Gminy Przeciszów.

Szkolna 8
www: www.przeciszow.pl
  • Wnioskodawca: Gmina Przeciszów
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 407 002,20 zł/265 051,09 zł.

Projekt polegał na budowie trzech ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Przeciszów przy Przedszkolach.  W ramach przedmiotowej inwestycji zamontowano zestawy zabawowe, w skład których wchodzą m.in.: piaskownice, karuzele, zjeżdżalnie, huśtawki wahadłowe i sprężynowe,  stoły parkowe wraz z ławkami oraz utwardzono i zagospodarowano teren wokół placów zabaw. 

Prace zostały wykonane w 2011 r.