Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez utworzenie strony internetowej pod nazwą "Pałac w Ryczowie"

www: www.palacwryczowie.org
  • Wnioskodawca: Fundacja Pałac w Ryczowie
  • Kwota całkowita/dofinansowania: kwota dofinansowania 24 269,09 zł
W ramach projektu powstała strona internetowa pałacu w Ryczowie, mająca na celu promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego.