Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Promocja lokalnych walorów kulinarnych Doliny Karpia: warsztaty kulinarne oraz wydanie kalendarza kulinarnego

  • Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Nowoczesna gospodyni”
  • Kwota całkowita/dofinansowania: kwota dofinansowania 5 645,52 zł

Projekt polegał na przeprowadzeniu warsztatów kulinarnych oraz wydaniem kalendarza kulinarnego.

Podjęte działania wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców Doliny Karpia , szczególnie w zakresie promocji tradycji kulinarnych oraz integracji lokalnej.