Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

"Dęciaki w młynie"- organizacja imprezy kulturalnej wraz z zakupem strojów dla zatorskiej orkiestry dętej

www: www.rokzator.pl
  • Wnioskodawca: Regionalny Ośreodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 26 514,75 zł/21 060,00 zł

Na terenie tradycyjnego gospodarstwa młynarskiego zgodnie z dawnymi zwyczajami, po dożynkach została zorganizowana biesiada ludowa, zagrali zaśpiewali i zabawili gości muzykanci z Orkiestry Dętej. Spotkaniu w młynie towarzyszył pokaz wypieku swojskiego chleba i wyplatania koszy wiklinowych przez miejscowego rękodzielnika. Na okazję tej niezwykłej biesiady dla Zatorskiej Orkiestry Dętej zostały zakupione tradycyjne stroje.