Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Rodzinny Turniej Sołectw

www: www.gokspytkowice.pl
  • Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 21 719,40zł/13 215,56zł

W ramach realizacji operacji została zorganizowana w dniu 27 czerwca 2010r. impreza „Rodzinny Turniej Sołectw”. Działaniami przeprowadzonymi w ramach realizacji operacji było zrealizowanie imprezy plenerowej. Aby zwiększyć możliwości udziału społeczności lokalnej przewieźliśmy osoby, które nie miały możliwości dotarcia na miejsce. W celu zabezpieczenia przed ewentualną niepogodą lub mocnym słońcem został zamontowany namiot zadaszający teren imprezy oraz scenę. Z uwagi na fakt, iż impreza odbyła się na wolnym powietrzu zostały wynajęte 2 szt. toy-toy. W niedzielne popołudnie została zorganizowana impreza dla wszystkich grup społecznych. Osoby starsze, bawiły się przy dźwiękach zespołu muzycznego, dzieci i młodzież bawił wodzirej. Przedstawiony został program artystyczny, miały one również możliwość korzystania z batutu, zjeżdżalni oraz basenu z kulkami. Dla uczestników zostały zakupione napoje chłodzące, nagrody oraz puchary. Uczestnikom imprezy wręczono maskotkę-karpia, który był pamiątką przypominającą Spytkowice a tym samym Dolinę Karpia. Nad bezpieczeństwem imprezy czuwała ochrona. Założone cele a mianowicie poprawa jakości życia na obszarze Doliny Karpia poprzez aktywizację mieszkańców w celu przeciwdziałania zjawiskom patologicznym i antyspołecznym – integracja społeczna, zagospodarowanie czasu wolnego całych rodzin, wspólna integracja poprzez dobra zabawę, przekazanie twórczości tkwiącej w zdolnych ludziach, produkcja maskotki Doliny Karpia - „Karp z Doliny” jako gadżetu promującego Dolinę Karpia: zachowanie i wykorzystanie zasobów dziedzictwa przyrody i kultury w celu różnicowania lokalnej gospodarki oraz rozwoju lokalnego rynku pracy poprzez promocję postaw proekologicznych wśród młodzieży, promocje unikatowych i ginących gatunków: wzmocnienie lokalnego kapitału społecznego Doliny Karpia – aktywacja mieszkańców, poprawa samoorganizacji oraz zarządzania zasobami lokalnymi poprzez organizację imprezy promocyjnej związanej z działalnością Doliny Karpia, zostały zrealizowane

rok realizacji: 2011r.