Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Remont elewacji budynku Wiejskiego Domu Kultury w Głębowicach i remont ogrodzenia betonowego

www: www.osiek.pl
  • Wnioskodawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 35 007,52 zł /15 503,00 zł

W wyniku realizacji zadania odnowiono elewację budynku Wiejskiego Domu Kultury w Głębowicach oraz pomalowano betonowe ogrodzenie.

Zrealizowane w 2011 roku.