Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

„Raz na Ludowo – warsztaty tradycyjnego Polańskiego rękodzielnictwa w Dolinie Karpia”

  • Wnioskodawca: GMINNE CENTRUM KULTURY W POLANCE WIELKIEJ
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 7 634,55 zł

Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej zaprosiło wszystkich miłośników rękodzieła artystycznego do udziału w warsztatach  prowadzonych  w okresie od lutego do czerwca 2012 r. w siedzibie Gminnego Centrum Kultury przy ul. Długiej 61 w Polance Wielkiej.
 RAZ NA LUDOWO Warsztaty Tradycyjnego Polańskiego Rękodzielnictwa w Dolinie Karpia to cyklu sześciu zajęć warsztatowych obejmujących  pięć dziedzin rękodzielniczych: „Cudeńka z gliny”, „Wikliniarskie czary”, ”Koronki, hafty, frywolitki ..”, „Kwiaty do dekoracji i nie tylko...”, „Rzeźbiarstwo ludowe” –  prowadzonych przez rękodzielników Doliny Karpia.Program jednego cyklu spotkania w ramach jednej dziedziny rękodzielniczej obejmował:

- zapoznanie z materiałami, narzędziami i sprzętem służącym wykonywaniu danej dziedziny rękodzielniczej

- zapoznanie z rodzajem technik wykonywania danej dziedziny rękodzielniczej

- warsztaty praktyczne – wykonanie jednego wzoru rękodzielniczego. Warsztaty zakończono wystawą prac prezentującą efekty zajęć warsztatowych oraz impreza plenerową pt. Majówka Raz na ludowo. Realizacja operacji spowodowała zwiększenie zainteresowania Gminą a zarazem obszarem Doliny Karpia przez potencjalnych uczestników, turystów odwiedzających wystawę jak również biorących udział w imprezie. Inicjatywa ta  przede wszystkim wspiera i kultywuje  zapomniane tradycyjne rękodzieło artystyczne w Dolinie  Karpia, przyczyniła się też do  zdobycia praktycznej wiedzy i nabycia nowych umiejętności, które miały na celu pobudzenie aktywności i aktywizacji społeczności  poprzez kompleksowe upowszechnianie tradycyjnego rzemiosła, ginących zawodów obszaru Doliny  Karpia. Rezultatem operacji  był również wzrost wiedzy  o potrzebie ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego  i stworzonej możliwości ich zaprezentowania  przed jak największym gronem odbiorców. Projekt nawiązywał do lokalnych tradycji, zwyczajów, historii oraz promocji produktów lokalnych, dzięki czemu doskonale wpisał się w realizacje celów.