Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Zakup instrumentów dla orkiestry dętej w Osieku

  • Wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 20700,00 zł / 11780,00 zł

W wyniku realizacji zadania zakupiono dla orkiestry dętej w Osieku instrumenty: obój, klarnet, saksofon altowy i saksofon tenorowy. Zadanie zrealizowano w 2012 roku.