Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Doposażenie Stowarzyszenia P.N. "Orkiestra Dęta Zygodowice" przez zakup instrumentów muzycznych i umundurowania oraz mebli do sali prób

  • Wnioskodawca: Stowarzyszenie P.N. „Orkiestra Dęta Zygodowice”
  • Kwota całkowita/dofinansowania: kwota dofinansowania 21 350,46zł

Projekt został zrealizowany w okresie od 2012-07-05 do 2013-06-26.

Głównym celem podjętych działań było stworzenie warunków do kultywowania kilkudziesięcioletniej tradycji istnienia Orkiestry Dętej w Zygodowicach.

W ramach zadania zostały zakupione instrumenty muzyczne: 3 saksofony altowe, 3 klarnety
2  flety poprzeczne, zakupiono koszule białe z wyhaftowanym logo orkiestry. Wykonana została
i zamontowana szafa zabudowana  , która   pozwoliła  zabezpieczyć przed zniszczeniem i zapewniła właściwe przechowywanie zakupionych i będących już w posiadaniu Stowarzyszenia instrumentów muzycznych.

Doposażenie członków Stowarzyszenia P.N. "Orkiestra Dęta Zygodowice" w nowe instrumenty pozwoliło na rozszerzenie repertuaru muzycznego, przyjęcie nowych członków oraz wymianę zniszczonych (kilkudziesięcioletnich) instrumentów na nowe. Zakup nowych jednolitych koszul z  logo orkiestry (wyszyta nazwa orkiestry) poprawił wizualną prezentację muzyków podczas koncertów, festiwali, konkursów i innych uroczystości, szczególnie wtedy kiedy orkiestra koncertuje  bez mundurów galowych.