Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

„Rozbiórka istniejącego fundamentu pomnika wraz z budową nowego”

www: www.polanka-wielka.pl
  • Wnioskodawca: Gmina Polanka Wielka
  • Kwota całkowita/dofinansowania: kwota całkowita 117 940,19 zł/kwota dofinansowania 27 000,00 zł

W ramach realizacji projektu został rozebrany i przeniesiony Pomnik, który powstał na cześć żołnierzy poległych w wojnie światowej z Polanki Wielkiej w latach 1914-1920. Dotychczas Pomnik znajdował się na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogą powiatową co znacznie utrudniało dostęp z uwagi na duży ruch samochodowy.  Pomnik został przeniesiony na sąsiadujący teren kościelny, co znacznie ułatwiło dostęp oraz został urządzony teren wokół niego. Realizacja operacji przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa oraz funkcjonalności a także estetyki terenu.