Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Dywersyfikacja dochodu poprzez podjęcie działalności pozarolniczej w wyniku zakupu maszyn rolniczych

  • Wnioskodawca: Krzysztof Kosowski
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 196 800,00 zł/ 80 000,00 zł
W ramach zrealizowanego projektu dokonano zakupu 6 rzędowej przystawki do zbioru kukurydzy oraz przystawki do zbioru rzepaku.

Projekt zrealizowano w 2013 roku.