Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Zorganizowanie imprez kulturalno- rekreacyjnych "Barwne tradycje Graboszyc"

  • Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Graboszycach
  • Kwota całkowita/dofinansowania: kwota dofinansowania 9 916,81 zł
W ramach projektu zrealizowano cykl imprez kulturalno - rekreacyjnych oraz wydano materiały promocyjne związane z Doliną Karpia.

Projekt zrealizowano w 2011 roku.