Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

„DZIECIĘCY RAJ SPRAWNOŚCI I ZDROWIA" - urządzenie ogólnodostępnych placów zabaw w siedmiu sołectwach Gminy Brzeźnica.

www: www.brzeznica.pl
  • Wnioskodawca: Gmina Brzeźnica
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 207 290,20 zł / 80 113,00 zł

Okres realizacji: 03.2010 – 05.2011

Przedmiotowa inwestycja polegała na urządzeniu w siedmiu sołectwach Gminy Brzeźnica ogólnodostępnych placów zabaw poprzez montaż urządzeń zabawowych w miejscowościach: Brzeźnica, Marcyporęba – Sołectwo Bachorowice, Nowe Dwory, Chrząstowice, Łączany, Kossowa i Wyźrał.