Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

„Z tradycją w przyszłość” – organizacja plenerowej imprezy regionalnej i artystycznej

www: kultura.osiek.pl
  • Wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 24562,83 zł / 17279,87 zł

W wyniku realizacji zadania zorganizowano 19 sierpnia 2013 roku imprezę plenerową o charakterze integracyjnym i edukacyjnym. W czasie imprezy wystąpiły zespoły i chóry kultywujące miejscowe folklor i gwarę, prezentowano tradycyjne obrzędy dożynkowe.. Atrakcją imprezy był koncert zespołu Redlin. Zorganizowane zostały warsztaty garncarstwa i bibułkarstwa, odbyła się również degustacja karpia. Rozstrzygnięto także ogłoszony wcześniej konkurs „Dom pachnący chlebem”, propagujący tradycję domowego wypieku chleba. Uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni atrakcyjnym sprzętem AGD. Jednym z efektów realizacji projektu był zakup strojów ludowych dla chóru „Osieczanie”.