Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Przebudowa chodnika i wymiana krawężnika w ciągu drogi gminnej ulica Kościelnej w centrum sołectwa Osiek w gminie Osiek

www: www.osiek.pl
  • Wnioskodawca: Gmina Osiek
  • Kwota całkowita/dofinansowania: Wartość projektu 277 684,05 zł/ dofinansowanie 151 376,94 zł

Projekt realizowany  był w 2011 roku w centrum sołectwa Osiek w gminie Osiek. W ramach projektu rozebrano istniejącą kładkę dla pieszych, przedłużono istniejący przepust żelbetowy na potoku Osieczanka, wykonano nawierzchnie z kostki brukowej gr. 6 cm w ilości 48,40 m², ułożono krawężnik o długości 510 m oraz przełożono kostkę granitową w ilości 225 m².