Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej Doliny Karpia w Zatorze

www: www.citdk.zator.pl
  • Wnioskodawca: Gmina Zator
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 19 999,00 zł

W związku z nieustannym rozwojem turystycznym Gminy Zator - Stolicy Doliny Karpia pod względem rosnącej ilości atrakcji turystycznych (DinoZatorland, Park Św. Mikołaja) i odwiedzających rocznie ok. 400 tyś. turystów a także dążąc do profesjonalnej obsługi klienta od l października br. rusza Centrum Informacji Turystycznej Doliny Karpia w Zatorze. W pierwszej kolejności CITDK w Zatorze będzie zajmowało się przekazywaniem informacji o usługach turystycznych na terenie gminy Zator oraz Gmin Doliny Karpia: promocja turystyczna miasta, gminy i całego obszaru Doliny Karpia; informowanie turystów o atrakcjach Doliny Karpia, w tym zatorszczyzny (DinoZatorLand, Park Św. Mikołaja, Park Wodny, kościół gotycki, stawy rybne, pałac Potockich, grobowiec księżnej Apolonii Poniatowskiej, kirkut żydowski i inne), informowanie o historii poszczególnych miejscowości Doliny Karpia i Księstwa Zatorskiego; promocja gospodarstw agroturystycznych i miejsc noclegowych Doliny Karpia; informacja o usługach ornitologicznych i z przewodnikiem na obszarze Doliny Karpia; informacja o miejscach noclegowych i wypoczynkowych oraz gastronomicznych; informacja
o wydarzeniach artystycznych, kulturalnych i kulinarnych. W miarę rozwoju Centrum Informacji Turystycznej Doliny Karpia w Zatorze będzie rozszerzać zakres świadczonych usług oraz inicjować stworzenie spójnego systemu informacji turystycznej poprzez lokalizację filii CITDK w pozostałych Gminach Doliny Karpia.

Centrum zlokalizowane jest w Bibliotece Publicznej - Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 2. Centrum czynne będzie przez 6 dni w tygodniu w godzinach otwarcia zatorskiej Biblioteki Publicznej. Realizacja i powstanie możliwe było dzięki funduszom ze środków Unii Europejskiej Osi 4 Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013. Całkowity koszt operacji wg projektu stanowi 43 571, zł. W ramach projektu zakupiono m.in. meble biurowe, stojaki na prospekty foldery , bannery (roli up), potykacz podświetlany, sprzęt teleinformatyczny, oznakowanie i tablice informacyjne oraz opracowano stronę internetową www.citdk.zator.pl i wirtualną mapę atrakcji turystycznych (www.citdk.zator.pl). Bezpośrednią obsługują interesantów i turystów zajmować się będą pracownicy Biblioteki Publicznej oraz Regionalnego Ośrodka Kultury w Zatorze. Na miejscu oraz telefonicznie lub drogą elektroniczną turysta otrzyma pełną informację dotyczącą nie tylko zaplecza noclegowo -gastronomicznego (hotele, restauracje) czy historyczno - kulturowego (zabytki), ale także możliwości spędzania aktywnego wypoczynku (łowiska, kąpieliska, ścieżki rowerowe, ścieżki przyrodnicze itp.) na terenie Gminy Zator oraz całej Dolinie Karpia.